Truyện cười: Chết vì tham lam

Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam
Chết vì tham lam

 

Xem thêm:

Truyện cười: Người nổi tiếng.

Truyện vui: Cua bò thẳng.

Truyện cười: Bức thư tình yêu.

Truyện hài hước: Cần uống bao nhiêu rượu?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *