Truyện cười hài: Lý do sư tử đực có bờm

Tèo ngồi tán phét với Tẹo. Tèo nói:

– Đố cậu sư tử con nào là con có bờm? Con đực hay con cái?

Tẹo trả lời rất tự tin:

– Tất nhiên là con đực rồi. Điều đó ai cũng biết.

– Thế tại sao con đực có bờm mà con cái lại không có?

Tẹo phân vân hồi lâu rồi nói:

– Không biết. Tại sao?

– Con đực có bờm là để cho vợ nó túm tóc đó!

Xem thêm:

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *