Nhiều lúc tôi thấy khó chịu vì chồng tôi quan tâm tới người giúp việc, nói với chồng nhưng chồng lại bênh osin , còn bảo tôi lắm chuyện so…
Continue Reading